Yazılım Geliştirme Uzmanı & E-Ticaret Danışmanı
Asp , Excel , VBA , E-Ticaret , Mobil , Desktop, Web Uygulamaları
Tel : 0 534 797 31 21 , Mail : baranseren@gmail.com

Ankara E-Ticaret Uzmanı , Logo Tiger ve Logo Go için Çözüm Geliştirme Uzmanı

Windows 2000 / 2003 e Php için ionCube Kurulumu 14.04.2011

Yapmanız gereken sadece ioncube`un setup dosyalarını indireceksiniz ileri ileri diyerek kurulumu tamamlayın c:\windows\php.ini dosyasının son satırına gelip zend extension taglarını alttaki gibi yapıştırın. [Zend] zend_extension_ts = "C:\Program Files\SWsoft\Plesk\Additional\Php\extensions\ioncube_loader_win_4.3.dll" Yüklediğiniz yerdeki ioncube_loader_win_4.3.dll nin bilgisayardaki yerini göstermeniz gerekiyor. IIS i restart edin , yapabiliyorsanız server`a reset atın. hepsi bu kadar.
Tags :


ios Programlama Kaynak Siteleri 08.04.2011

Diyarbakırda IOS programlama ve IOS Tescilli Geliştirici Firma başvurularımız tamamlanmıştır. http://sree.cc/category/iphone Taglar : IOS programlama , Iphone Yazılım , Diyarbakır


Tags :


PSC - NSLookup For Asp 08.04.2011

Türkticaret.NEt te iken yazmış olduğum Planet Source Code`da yayınlanan NSLOOKUP fonksiyonunu Asp içerisinden kullanmaya yarayan Fonksiyonum.
`##################################################
`NsLookup Fonksiyonumun Başlangıcı

Private Function NSlookup(strHost)
	Set oShell = Server.CreateObject("Wscript.Shell") `Shell Objecti yaratalım

	oShell.Run "%ComSpec% /c nslookup " & strHost & "> C:\" & strHost & ".txt", 0, True

	Set oFS = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") `geçici txt belgesini açarak verileri kontrol edelim
	Set oTF = oFS.OpenTextFile("C:\" & strHost & ".txt")  `Okunan txt belgesini okuyalılm
	tempData = Null  `Verileri Null olarak ayarlıyalım
	Data = Null  `Veriler Null olarak ayarlansın
	i = 0 `Döngü için i=0 ile başlatıcaz
	Do While Not oTF.AtEndOfStream `Dosyanın Sonuna gelene Kadar devam edecek
		Data = Trim(oTF.Readline) `Sağından solundan boşluklarını alalım
			If i > 2 Then `2 kerede 2 ip numarası bize yeterli olacaktır.
				databoyut = len(data)
				data = mid(data,9,databoyut)
				IF data then
				tempData = tempData & Data & "
" `veriyi çıktı verecek şekilde ayarlıyalım. End IF End If `Koşulsonu i = (i + 1) `saglamaz ise i yi arttır `Dön `Kapat oFS.DeleteFile "C:\" & strHost & ".txt" `Sil Loop oTF.Close Set oFS = Nothing `Yok et NSlookup = tempData `Sonuc tempdata End Function `Fonksiyon biter . `################################################################

Private Function whoisResult(whoisURL, strMethod, strCheckString) 
   Dim objXMLHTTP         
   Dim strWhoisResultString    
   Set objXMLHTTP = Server.CreateObject("Microsoft.XMLHTTP" ) 
    objXMLHTTP.Open strMethod, whoisURL, False 
    objXMLHTTP.SEnd 
    strWhoisResultString = objXMLHTTP.ResponseText 
     
    If InStr(1,strWhoisResultString,strCheckString,vbTextCompare) Then 
       whoisResult = "Boşta"  
    ElseIf InStr(1, strWhoisResultString, "Error" , vbTextCompare) Then 
       whoisResult = "Hata!"  
    Else 
       whoisResult = "Dolu"  
    End If
       Set objXMLHTTP = Nothing
End Function 
Tags :


PSC - Database Finder 08.04.2011

Planet Source Code ` da yayınlanan klasördeki veritabanlarını bulmak için yazdığım Fonksiyon.

`**************************************

` Name: Database Finder
` Description:This code finds out the database files in folders and lists them.
` It is an open source code and can be improved.
` By: Baran SEREN
`
` Inputs:None
` Returns:Database name `Assumes:None
`
`**************************************
`#######################################
`#######################################
`# Bu Script Baran SEREN tarafından webdersleri.com üyelerinin Asp eğitimleri bölümünde Dosya #
`# Sistem Nesnesinin Kullanımını örneklemek için Molly e verilen ödev olan Veritabanını bulan bir #
`# Fonksiyon yazma Ödevinin cevap dosyasıdır. Uygulama da kullanılan tüm kodlar örnek olarak #
`# yazılmıştır. Genel olarak File System i açıklayan bu örnek orjinal haliyle eğitim materyali olarak #
`# Kullanılabilinir. #
`#######################################

Function VeritabanisimleriniGosteren(Klasoryolu)
Set FileSystemObject=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Klasor=FileSystemObject.GetFolder(Server.Mappath(Klasoryolu))
Set KlasordekiDosyalar=Klasor.files
For Each Dosya in KlasordekiDosyalar
If UCase(FileSystemObject.GetExtensionName(Dosya))="MDB" Then
DatabaseName = (Dosya.Name)
Response.Write DatabaseName & "
End iF 
Next 
Set KlasordekiDosyalar=Nothing 
Set Klasor=Nothing 
Set FileSystemObject=Nothing 
End FunctionTags :


Fenni Muayene İşkencesi 07.04.2011

Fenni Muayene Çilesini de atlattık 2013 e kadar rahatız.

Gereklilikler konusunda yazı ekleyebilirim ama şehir içinde 120 km yol yaptıran TÜV e helal olsun diyorum - Vergi Borcunuz olmayacak - Tüp varsa sızdırmazlık için aracınızın tüp markası neyse oradan iyicene sızdırma konusunda baktırın - Fren balatalarınızı değiştirin - Farlarınızı ayarlattırın. - Trafik Sigortanız yoksa yaptırın. Mühendisler Odasına gidip tüp sızdırmazlık belgesi alıyorsunuz ( 25 YTL ) Muayene için gecikme zammı ile birlikte ( 180 TL ) Bakım felan filan için ( 300 TL ) Toplamda : 600 TL civarı gidiyor bilgilerinize.
Tags :


Diyarbakır Dicle Teknokent `teydim 07.04.2011

Diyarbakır Dicle Teknokent

Yeni oluşumlar ve Girişimler kapsamında diyarbakır teknokentte tur düzenledik incelemelerde bulunduk . Arge Tabanlı geliştirme için düşündüğümüz yeni girişimizin oluşum aşamaları değerlendirdik.
Tags :


Askerde Gerekecek Malzemeler 04.04.2011

Askere giderken hazırlamış olduğum forumlardan derlenmiş güncel malzeme listesidir Belki birilerinin işine yarar. 10 tane siyah çorap, 6 adet yeşil atlet, 6 adet yeşil kilot, tırnak makası, kolonya, pamuk, 10 adet permatik, arko tras sabunu, traş fırçası, gözlük için ip, asker cüzdanı, casio saat, sınav sonrası verilen zarf, bot kilidi, bavul kilidi, dolap kilidi. banyo sabunu, el sabunu, sabunluk bloknot siyah pilot kalem T-Shirt 6 adet daha fazla T-Shirt`e ihtiyacınız varsa 6`lı T-Shirt paketlerimizden satın alabilirsiniz. Paçalı don 6 adet daha fazla paçalı dona ihtiyacınız varsa 6`lı paçalı don paketlerimizden satın alabilirsiniz Çorap (ince) 6 adet daha fazla çoraba ihtiyacınız varsa 6`lı çorap paketlerimizden satın alabilirsiniz. Bere 1 adet Eldiven 1 adet Boyunluk 1 adet Bot keçesi 1 adet Plastik traş kutusu 1 adet Dikiş seti 1 adet Plastik düdük 1 adet Düdük kordonu 1 adet Tırnak makası 1 adet İçlik 1 adet Kar maskesi 1 adet Yün bot çorabı 2 adet Elbise askısı 3 adet Elbise askısı naylonu 3 adet Kirli çamasır torbası 1 adet Temiz çamaşır torbası 1 adet Çamaşır yıkama filesi 1 adet Sabunluk 1 adet Cüzdan 1 adet Bot ve dolap kilidi 3 adet Yüz havlusu 2 adet daha fazla havluya ihtiyacınız varsa 3`lü havlu setimizi satın alabilirsiniz. Vücut havlusu 1 adet Çengelli iğne 1 kutu Deniz Şortu


Tags :


Function CreateURL(Text) 03.04.2011

Yazıda bulunan url leri link`e çevirmek için regular expressions ile hazırlanmış fonksiyon.
	Function CreateURL(Text)
		Set regEx = New RegExp
			With regEx
				.IgnoreCase = True
				.Global 	= True
				.Pattern 	= "\[url=((http|https|ftp)\://[a-zA-Z0-9\-\.]+\.[a-zA-Z]{2,3}?/?[a-zA-Z0-9\-\._\?\,\`/\\\+&%\$#\=~]*)\](\s*[a-zA-Z]+((.|\n)*?)\s*)\[\/url\]"
			End With
		Set objEx = regEx.Execute(Text)

			For Each x In objEx
				Text = Replace(Text,x,""& Trim(x.SubMatches(2)) &"", 1,-1,1)
			Next
		CreateURL = Text
	End FunctionTags :


Remove WGA 01.04.2011

Windows Güvenlik Doğrulamasını geçebilmeniz için gerekli olan remove windows genue advantage programı


Tags :


jQuery Eğitim Seti Konu Başlıkları 01.04.2011

jQuery Giriş 1- jQuery Nedir? 2- jQuery dosyası ve Kurulum 3- jQuery Özellikleri 4- İlk Örneğimiz jQuery ve Seçiciler 5- Tag Seçiciler 6- Css Seçiciler 7- Form Seçiciler 8- Öznitelik Seçiciler 9- Özel Seçiciler Css İşlemleri 10- Css Özellikleri 11- Css Sınıfları 12- Css Konumlandırmaları Olaylar 13- Sayfa Yüklendiğinde Kod Çalıştırmak 14- Değer Alan Fonksiyonlar 15- Olay Yardımcıları 16- Olay İşleme 17- hover() ve toggle() Dom İşlemleri 18- Değiştirme 19- Ekleme 20- Silme 21- Kopyalama Efekt İşlemleri 22- Gösterme ve Gizleme 23- Slayt Efektleri 24- Şeffaflık Efektleri 25- Animate Fonksiyonu Ajax İşlemleri 26- Ajax İstekleri 27- Ajax Olayları 28- Ajax Yardımcıları


Tags :