Yazılım Geliştirme Uzmanı & E-Ticaret Danışmanı
Asp , Excel , VBA , E-Ticaret , Mobil , Desktop, Web Uygulamaları
Tel : 0 534 797 31 21 , Mail : baranseren@gmail.com

Ankara E-Ticaret Uzmanı , Logo Tiger ve Logo Go için Çözüm Geliştirme Uzmanı

Objects.DLL ile malzeme kartı açma 29.07.2013

Objects.DLL aracılığı ile malzeme kartlarının otomotik açılması projesi bitmiştir. İlgilenen yada bunla ilgili projesi olan bana iletişim numaralarımdan yada mail adresim üzerinden erişebilirler.


Tags : Objects.DLL ile malzeme kartı açma


Macbook Pro Xp Drivers 29.07.2013

Macbook pro üzerinde xp kurma durumu bulunan arkadaşlar için internette bulamayacakları bir driver pack dir. Bizzat kendim tarafından oluşturulmuş ve denenmiştir. Kullanacak yada arayan arkadaşların umarım işine yarar.


Tags : macbook , pro , xp , driver , ses , ethernet , wireless , modem , sürücüleri , sürücüler , drivers


Macbook Pro Türkçe Klavye Fix 23.07.2013

Macbook Pro da klavye düzenlerinin düzeltilmiş Halini içeren dil paketidir. Kurulumdan sonra reset atmanız gerekli.


Tags : macbook , pro , keyboard , klavye , fix , düzenleme , türkçe , turkish


String or binary data would be truncated Hatası 13.07.2013

String or binary data would be truncated Hatası Genellikle giriş yaptığınız veri boyutunun alanın kapasitesinden büyük olması durumunda karşılaşılan hatadır. VarChar 50 birimlik bir alana 60 karakterli bir veri yazmaya çalışırsanız bu hatayı alırsınız.


Tags : String , or , binary , data , would , be , truncated , Hatası


Türksat Uygu Kanal Listesi Frekanslar 13.07.2013

Bana lazım olmuştu sizede olursa kullanırsınız.


Tags : Türksat Uygu Kanal Listesi Frekanslar


SQL Server Compability Level Değiştirme 10.07.2013

ALTER DATABASE AdventureWorks2012 SET compatibility_level = 80;


Tags : SQL , Server , Compability , Level , Değiştirme


SQL Server Tarih Sorgulamasında Düzgün Tarih Oluşturma 10.07.2013

duzguntarih = Right(Left(now(),10),4) & "-" & Right(Left(now(),5),2) & "-" & Left(Left(now(),10),2) WHERE (baslama > CONVERT(DATETIME, `" & duzguntarih & " 00:00:00`, 102) Şeklinde kullanabilirsiniz.


Tags : SQL , Server , Tarih , Sorgulama , Düzgün , Tarih


Excel VBA Unmerge cells , Birleşik sutunları dağıtma 06.07.2013

VBA Projenizde birleştirilmiş satırlara denk geldiğinizde fonksiyonlarınızın çalışmaması durumunda ilgili hücreyi seçtikten sonra aşağıdaki komut ile birleşik hücreleri dağıtarak işleme devam edebilirsiniz.
ActiveCell.MergeCells = FalseTags : Excel , vba , un merge , unmerge , code


iOS Programlama Klavye Gizleme UITapGestureRecognizer 05.07.2013

IBOutlet UITextField *txtDeger; @property(nonatomic,retain) IBOutlet UITextField *txtDeger; UITapGestureRecognizer * tap = [[UITapGestureRecognizer alloc]initWithTarget:self action:@selector(klavyegizle)]; [self.view addGestureRecognizer:tap]; [tap release]; - (void)klavyegizle { UITextField * aktifTextField = nil; aktifTextField = txtDeger; [aktifTextField resignFirstResponder]; }


Tags : UITapGestureRecognizer , Klavye , Gizleme , Xcode , ios , programlama , türkçe , nasıl , yapılır , ekrana , tıklandığında , klavye , gizleme


iOS Programlama Objective C - Veri Tipleri - Float Veri Tipi 24.06.2013

Iphone Programlama : Float veri tipi tanımlama ve kullanımı


Tags : Apple , IOS , Xcode , Iphone , Float , Veri , Tipi