Yazılım Geliştirme Uzmanı & E-Ticaret Danışmanı
Asp , Excel , VBA , E-Ticaret , Mobil , Desktop, Web Uygulamaları
Tel : 0 534 797 31 21 , Mail : baranseren@gmail.com

LG_XXX_CLCARD 29.01.2013

Cari hesaplar tablosudur.

açıklamalar en kısa sürede girilecek.


Tags : LG_XXX_CLCARD


Logo Veritabanındaki Alanlar Listesi 29.07.2011

LG_XXX_PRCLIST - Alış/Satış fiyatları
LG_XXX_ASCOND - Alış/Satış koşulları
LG_XXX_TOOLREQ - Araç ihtiyacları
LG_XXX_XX_SRVNUMS - Aylık hizmet toplamları
LG_XXX_XX_SRVTOT - Aylık hizmrt alış/satış toplamları
LG_XXX_XX_BNTOTFIL - Banka aylık toplamları
LG_XXX_XX_BNFICHE - Banka fişleri
LG_XXX_XX_BNFLINE - Banka hareketleri
LG_XXX_BANKACC - Banka hesapları
LG_XXX_BNCARD - Bankalar
LG_XXX_LNGEXCSETS - Bazı kayıtların diğer dillerdeki açıklamaları
LG_XXX_UNITSETF - Birim setleri
LG_XXX_UNITSETC - Birim setleri arası çevrim katsayıları
LG_XXX_UNITSETL - Birimler
LG_XXX_XX_CLTOTFIL - Cari hesap aylık toplamları
LG_XXX_XX_CLFICHE - Cari hesap fişeri
LG_XXX_XX_CLFLINE - Cari hesap hareketleri
LG_XXX_CLINTEL - Cari hesap istihbarat bilgileri
LG_XXX_CLCARD - Cari hesap kartları
LG_XXX_XX_CLRNUMS - Cari hesap risk tabloları
LG_XXX_EMPGROUP - Çalışan grubu
LG_XXX_LABORREQ - Çalışan ihtiyaçları
LG_XXX_EMGRPASS - Çalışan-Grup ataması
LG_XXX_EMPLOYEE - Çalışanlar
LG_XXX_XX_CSROLL - Çek/Senet bordroları
LG_XXX_XX_CSTRANS - Çek/Senet hareketleri
LG_XXX_XX_CSCARD - Çek/Senet kartları
LG_XXX_DISTTEMP - Dağıtım şablonları
LG_XXX_DISTLINE - Dağıtım şablonu satırları
LG_XXX_XX_PERDOC - Döküman bilgileri (örnek malzeme resmi)
LG_XXX_XX_FOLDER - Döküman katalog  bilgileri (watermark varsa)
LG_XXX_FIRMDOC - Döküman katalog girişi(watermark)
L_LDOCNUM - Döküman numaralama şablonları
LG_XXX_ACCCODES - Entegrasyon bağlantı kodları
LG_XXX_XX_INVOICE - Faturalar
LG_XXX_XX_TRANSAC - Firma dönem bilgileri
L_CDBTMP - Form boyutları
L_DAILYEXCHANGES - Günlük döviz kurları
LG_XXX_XX_STINVTOT - Günlük malzeme ambar toplamları
LG_XXX_SRVCARD - Hizmet kartları
LG_XXX_SRVUNITA - Hizmet kaydı-Birim ataması
LG_XXX_DECARDS - İndirim/Masraf kartları
LG_XXX_DISPLINE - İş emirleri
LG_XXX_WSATTASG - İş ist.-Özellik ataması
LG_XXX_WSATTVAS - İş ist.-Özellik değeri ataması
LG_XXX_WORKSTAT - İş istasyonları
LG_XXX_WSGRPF - İş istasyonu grupları
LG_XXX_WSCHVAL - İş istasyonu özellik değerleri
LG_XXX_WSCHCODE - İş istasyonu özellikleri
LG_XXX_WSGRPASS - İş istasyonu-grup ataması
LG_XXX_PEGGING - İşlem bağlantıları (üretim emri, sipariş)
LG_XXX_QCLVAL - Kalite kontrol değerleri
LG_XXX_QASGN - Kalite kontrol hareketi- Kalite kontrol ataması
LG_XXX_XX_SLQCASGN - Kalite kontrol hareketleri
LG_XXX_QCSLINE - Kalite kontrol satırları
LG_XXX_QCSET - Kalite kontrol setleri
LG_XXX_STCOMPLN - Karma koli satırları
LG_XXX_CRDACREF - Kart-Muhasbe kodları
LG_XXX_XX_CSHTOTS - Kasa aylık toplamları
LG_XXX_XX_KSLINES - Kasa işlemleri
LG_XXX_KSCARD - Kasalar
L_RPFILTSXXX - Kaydedilen rapor filtreleri
L_RPLAYS_XXX - Kaydedilen rapor tasarımları
LG_XXX_OCCUPATN - Kaynak kullanımları (üretim)
L_GOUSERS - Kullanıcılar
L_CAPIDEF - Kuruluş bilgileri (ambar, işyer, fabrika vb.)
LG_XXX_LOGREP - LOG (izleme) kaydı
LG_XXX_XX_PRDCOST - Maliyet dönem kapama kayıtları
LG_XXX_XX_STINVENS - Malzeme alış/satış aylık toplamları
LG_XXX_ITEMSUBS - Malzeme alternatifleri
LG_XXX_XX_STLINE - Malzeme hareketleri
LG_XXX_CHARASGN - Malzeme özellik ataması
LG_XXX_XX_SERILOTN - Malzeme seri lot no. Bilgileri
LG_XXX_INVDEF - Malzeme-Ambar bilgileri
LG_XXX_ITMUNITA - Malzeme-Birim ataması
LG_XXX_ITMFACTP - Malzeme-Fabrika bilgileri
LG_XXX_ITMWSDEF - Malzeme-İş ist. bilgileri
LG_XXX_ITMWSTOT - Malzeme-İş ist. Toplamları (günlük)
LG_XXX_ITEMS - Malzemeler
LG_XXX_ITMCLSAS - Malzeme-Malzeme sınıfı ataması
LG_XXX_SELCHVAL - Malzeme-Özellik değerleri
LG_XXX_SUPPASGN - Malzeme-Tedarikçi ataması
LG_XXX_ITMBOMAS - Malzeme-Ürecetesi ataması
LG_XXX_EMCENTER - Masraf malzemeleri
LG_XXX_XX_EMUHTOT - Muhasebe aylık toplamları
LG_XXX_XX_EMFICHE - Muhasebe fişleri
LG_XXX_XX_EMFLINE - Muhasebe hareketleri
LG_XXX_EMUHACC - Muhasebe hesapları
LG_XXX_ENGCLINE - Mühendislik değişikliği işlemi
LG_XXX_XX_PRODUCER - Müstahsil faturası
L_NET - Network kontrolü (kimlerin hangi firma ve dönemle çalıştığı)
LG_XXX_OPRTREQ - Operasyon ihtiyacları
LG_XXX_OPERTION - Operasyonlar
LG_XXX_LNOPASGN - Operasyon-Malzeme ilişkisi
LG_XXX_OPATTASG - Operasyon-Özellik ataması
LG_XXX_PRVOPASG - Öceki operasyon ilişkileri
LG_XXX_PAYLINES - Ödeme plan satırları
LG_XXX_PAYPLANS - Ödeme planları
LG_XXX_XX_PAYTRANS - Ödeme/Tahsilat hareketleri
LG_XXX_SPECODES - Özel kodlar
LG_XXX_CHARVAL - Özellik değerleri
LG_XXX_CHARCODE - Özellik kodları
L_POSTCODE - Posta kodları
LG_XXX_PRCARDS - Promosyon kartları
LG_XXX_COPRDBOM - Reçete-ek ürün ataması
LG_XXX_FAREGIST - Sabit kıymet kayıtları
LG_XXX_FAYEAR - Sabit kıymet yıllık kaydı
LG_XXX_TARGETS - Satış elemanı hareketleri
LG_XXX_SLSCLREL - Satış elemanı-Cari hesap ilişkisi
LG_XXX_SLSMAN - Satış elemanları
LG_XXX_ROUTETRS - Satış rota satırları
LG_XXX_ROUTE - Satış yönetim raporları
LG_XXX_XX_SLTRANS - Seri/Lot hareketleri
L_SHPAGENT - Sevkiyat firmaları
L_SHPTYPES - Sevkiyat türleri
LG_XXX_XX_ORFICHE - Sipariş fişleri
LG_XXX_XX_ORFLINE - Sipariş hareketleri
LG_XXX_XX_STFICHE - Stok fişleri
LG_XXX_LOCATION - Stok yerleri
L_CITY - Şehirler
L_TRADGRP - Ticari işlem grupları
LG_XXX_TRGPAR - Trigger parametreleri
L_COUNTRY - Ülkeler
LG_XXX_PRODORD - Üretim emirleri
LG_XXX_RTNGLINE - Üretim rota stırları
LG_XXX_ROUTING - Üretim rotaları
LG_XXX_BOMREVSN - Ürün reçete revizyonları
LG_XXX_BOMLINE - Ürün reçete satırları
LG_XXX_BOMASTER - Ürün reçeteleriTags :